comscore

Mandalay hill

Thitsar St, Mandalay, Myanmar/Burma
Been here
วิหารบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขุดพบที่แคว้นคันธารราษฎร์อินเดีย
ยอดเขามีพระพุทธรูป “ชเวยัตดอร์” ปางพยากรณ์
มีวิหาร “ซูตองพญา”
LoadingLoading Thumbnails

Member Reviews (1)Write a review

 • Mandalay hill
  First to Review

  มัณฑะเลย์ฮิลล์ (MANDALAY HILL ) เป็นจุดชมวิวสวยงามและมีปูชนียสถานสำคัญๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ทั้งดูธรรมชาติ ดูทิวทัศน์อันสวยงามที่สุด และสามรถมองเมืองมัณฑะเลย์ ได้เกือบทั้งหมด สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์ได้เป็นอย่างดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างพากันแวะเวียนมาสัมผัส เที่ยวชมตลอดเวลา
  ภายใน มัณฑะเลย์ฮิลล์ (MANDALAY HILL ) มีสถานที่สำคัญอยู่หลายจุด นอกจากจุดชมวิวที่สามารถมองเมืองมัณฑะเลย์ได้เกือบทั้งหมดแล้ว ยังมีจุดสำคัญภายในให้เราสามารถเที่ยวชมได้อีก และที่มัณฑะเลย์ฮิลล์ (MANDALAY HILL ) นับว่าเป็นสถานที่สำคัญและถือว่ามีปูชนียสถานสำคัญๆ เช่น วิหารบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นพระบรมธาตุที่ขุดพบที่แคว้นคันธารราษฎร์ ในประเทศอินเดีย มีอักษรจารึกว่าเป็นของพระเจ้ากนิษกะมหาราช ซึ่งทรงเป็นกษัตริย์ในกษัตริย์ 8 พระองค์ของอินเดียที่ได้รับแบ่งพระบรมสารีริกธาตุหลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าที่เมืองกุสินารา แต่ภายหลังไม่มีความสำคัญต่อชาวมุสลิมที่ปกครองแคว้นคันธารราษฎร์ รัฐบาลอังกฤษในฐานะเจ้าอาณานิคมที่ปกครองอินเดียจึงมอบให้พุทธสมาคมแห่งพม่าในปี พ.ศ. 2451 ต่อมามีฤาษีตนหนึ่งชื่อ “อูขันตี” ซึ่งชาวพม่าเคารพนับถือ รวบรวมศรัทธาพุทธศาสนิกชนสร้างวิหารบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้ขึ้น แต่เนื่องจากได้รับเงินบริจาคมากถึง 700,000 รูปี จึงนำเงินไปสร้างปูชนียสถานอื่นๆ อีกต่อไป
  และเมื่อเราเดินขึ้นไปเกือบถึงยอดเขา มีพระพุทธรูป “ชเวยัตดอร์” ประทับยืนขนาดใหญ่ปิดทองทั้งสององค์ ทางพม่าเรียกว่า “ปางพยากรณ์” ตามตำนานเล่าว่า พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าดินแดนนี้เจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาและไม่ไกลกันยังมีรูปปั้นยักขินีที่ตัดเต้านมถวายพระพุทธเจ้า เพื่อแสดงเจตนาว่าชายหน้าจะเกิดเป็นชายเพื่อบวชในพุทธศาสนา ซึ่งพระเจ้ามินดงทรงเชื่อว่ายักขีนีคือชาติปางก่อนของพระองค์นั่นเอง และจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดคือบนยอดเขามัณฑะเลย์ มีวิหาร “ซูตองพญา” รูปทรงคล้ายมณฑปครอบพระมหามัยมุนี ภายใต้วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่ทิศ คือ พระกกุสันโธ พระโกนาคมน์ พระกัสสป และพระสมณโคดม รอบวิหารมีระเบียงสำหรับชมทัศนียภาพเมืองมัณฑะเลย์ และสามารถมองเห็นแม่น้ำอิระวดี พระบรมมหาราชวัง วัดกุโสดอว์ ฯลฯ.
  มัณฑะเลย์ฮิลล์ ตั้งอยู่กลางเมืองมัณฑะเลย์ สูง 236 เมตร ปากทางขึ้นมารูปปั้นสิงห์ขนาดใหญ่สองตัว และหากว่าท่านไม่อยากเดินขึ้นบันได 7, 292 ขั้น ก็สามารถนั่งรถสองแถวขึ้นได้ เพราะที่นี่เขามีบริการรถสองแถวสามารถขึ้นถึงบนยอดมัณฑะเลย์ได้ ซึ่งท่ารถอยู่เชิงเขาทางขึ้นและมีบริการรับส่งตลอดเวลา แต่ก็จะไม่ผ่านจุดชมที่หนึ่งและจุดชมที่สอง นักท่องเที่ยวบางคนจึงใช้วิธีขึ้นรถไปจนถึงจุดชมวิวบนยอดเขา แล้วเดินทางกลับลงบันไดเอา
  นอกจากแล้วมัณฑะเลย์ฮิลล์ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวของมัณฑะเลย์อีกมากมาย อาทิเช่น พระมหามัยมุนี, วิหารชเวนันดอร์, พระราชวังมัณฑะเลย์, วัดมหากันดายงค์, วัดกุโสดอร์, สะพานไม้อูเป่ง ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและเก่าแก่ของเมืองมัณฑะเลย์ หากมาเยือนเมืองมัณฑะเลย์อย่าลืมแวะชมสถานที่สำคัญๆ ให้ครบนะคะ เพราะแต่ละสถานที่ก็อยู่ไม่ไกลมากนัก สามารถเดินทางได้สะดวกสบาย

  Comment.
  Was this review helpful?(0)
  Report

OverviewEdit

3.0 out of 5
1 member's review
3 people visited Mandalay hill

  Nearby Attractions

  Inlay Lake
  Inlay Lake
  Avg. rating:
  2 reviews
  Mandalay palace
  Mandalay palace
  Avg. rating:
  2 reviews
  U Bein Bridge
  U Bein Bridge
  Avg. rating:
  1 review
  View all Nearby Attractions

  Nearby Restaurants

  Jai Khaytai
  Jai Khaytai
  Avg. rating:
  1 review
  View all Nearby Restaurants